dimecres, 2 de gener de 2019

Tenir bon ull per a posar lloques

Parèmia: Tenir bon ull per a posar lloques - fr. f. fig.

Explicació: Tenir intel·ligència per als negocis.

Localització: Es diu al Matarranya.