dissabte, 19 de gener de 2019

Tenir cop d'ull 1

Parèmia: Tenir cop d'ull 1 - fr. f. fig.

Sinònims:
  • Veg. Tenir bon ull.