dissabte, 5 de gener de 2019

Tenir bons ulls

Parèmia: Tenir bons ulls . fr. f. fig.

Explicació: Tenir sana la vista, veure-hi bé.