dimecres, 30 de gener de 2019

Tenir dos ulls com dos reclams

Parèmia: Tenir dos ulls com dos reclams - fr. f. fig.