dimecres, 9 de gener de 2019

Tenir caient d'ulls

Parèmia: Tenir caient d'ulls - fr. f.

Castellà:
  • Tener caída de ojos [ES].