dissabte, 16 de març del 2019

Tenir pega als ulls (o a l'ull)

Parèmia: Tenir pega als ulls (o a l'ull) - fr. f. fig.

Sinònims:
  • Veg. Tenir els ulls al clatell.