dimecres, 20 de març de 2019

Tenir quatre ulls

Parèmia: Tenir quatre ulls - fr. f. fig.

Explicació: Fixar-se molt en les coses.