dissabte, 23 de març del 2019

Tenir sang a l'ull

Parèmia: Tenir sang a l'ull - fr. f. fig.

Explicació: Ser irascible.

Nota: És una frase feta força antiga.