dimecres, 27 de març del 2019

Tenir sang en l'ull

Parèmia: Tenir sang en l'ull - fr. f. fig.

Explicació: Ser honrat, tenir vergonya, ser home de bé.

Castellà:
  • Tener sangre en el ojo [ES].