dissabte, 2 de març del 2019

Tenir més ulls que un covo d'alatxa

Parèmia: Tenir més ulls que un covo d'alatxa - fr. f. fig.

Explicació: Mirar molt arreu, fixar-se bé en tot. Es diu especialment dels infants molt vius, que es fixen en tot.

Nota: L'alatxa, segons el DCVB és un 'peix semblant a la sardina, però sol esser més gros i no és tan bo'.

Localització: Es diu a Mallorca.