dimecres, 27 de febrer del 2019

Tenir mal ull

Parèmia: Tenir mal ull - fr. f. fig.

Explicació: No encertar, equivocar-se.

Castellà:
  • Mentirle el ojo [ES].

Sinònims:
  • Anar errat (o estar lluny) de comptes 
  • Anar lluny d'osques, 
  • Cagar-la 
  • Clavar-ne una al mall i l'altra a l'enclusa 
  • Fer un nyap 
  • Vessar-la 
  • Veg. tb. Tenir bon ull.