dimecres, 20 de febrer del 2019

Tenir l'ull a alguna cosa

Parèmia: Tenir l'ull a alguna cosa - fr. f. fig.

Sinònims:
  • Veg. Tenir ull 2.