dissabte, 23 de febrer del 2019

Tenir la sang als ulls

Parèmia: Tenir la sang als ulls - fr. f. fig.

Explicació: Persona irritable, que de seguida s'enfada.