dissabte, 16 de febrer del 2019

Tenir els ulls vermells com la mussola

Parèmia: Tenir els ulls vermells com la mussola - fr. f. fig.

Explicació: Comparació feta entre la gent de mar. Creuen que la mussola té els ulls vermellosos perquè és la confident del diable, i per efecte de les anades a l'infern a donar compte del que ha sentit, té els ulls tan vermells.

Nota: Documentat a Amades (1986). La mussola és un peix del gènere mustela, semblant al gat de mar.