dissabte, 9 de febrer del 2019

Tenir els ulls lleganyosos

Parèmia: Tenir els ulls lleganyosos - fr. f. fig.

Castellà:
  • Tener los ojos legañosos (o pitarrosos) [ES]
  • Tener malos los ojos [ES]
  • Estar (o Ser, o Ser un) legañoso [ES]
  • Tener legañas en los ojos [ES].