dimecres, 13 de febrer de 2019

Tenir els ulls plorosos

Parèmia: Tenir els ulls plorosos - fr. f.

Explicació: Tenir-los vermells d'haver plorat.