dimecres, 6 de febrer del 2019

Tenir els ulls en el bescoll

Parèmia: Tenir els ulls en el bescoll - fr. f. fig.

Sinònims:
  • Veg. Tenir els ulls al clatell.