dissabte, 2 de març de 2013

Fer ballar els ulls verds

Parèmia: Fer ballar els ulls verds - fr. f. fig.

Explicació: No atenir-se a consells ni escoltar reconvencions.

Nota: Documentat a Amades (1983a).