dissabte, 9 de març de 2013

Fer els ulls grossos davant d'una cosa

Parèmia: Fer els ulls grossos davant d'una cosa - fr. f. fig.

Explicació: Tolerar, deixar fer, deixar passar alguna cosa aparentant no veure-la.

Castellà:
  • Cerrar los ojos ante algo [ES]. 
  • Disimular [ES]. 
  • Hacer la vista gorda ante algo [ES].

Sinònims:  
  • Consentir.
  • Fer com qui no ho veu.
  • Passar bou per bèstia grossa.
  • Ser de la màniga ampla.
  • Tancar els ulls a (o davant) alguna cosa.