dissabte, 23 de març de 2013

Fer l'ull viu 1

Parèmia: Fer l'ull viu 1 - fr. f. fig.

Explicació: Avivar l'enteniment, espavilar-se.

Castellà: Avivar el ojo (o los ojos)[ES].

Sinònims: Treure's la son de les orelles.