dimecres, 27 de març de 2013

Fer l'ull viu 2

Parèmia: Fer l'ull viu 2 - fr. f. fig.

Explicació: Vigilar.

Castellà: Avivar (o Despabilar) el ojo (o los ojos) [ES].

Sinònims:  
  • Anar ulls espolsats.
  • Anar amb set ulls i set orelles.
  • Viure amb set pams d'ulls. 
  • Veg. tb. Obrir els ulls 1.