dimecres, 6 de març de 2013

Fer el canvi del talp, que va canviar els ulls per la cua

Parèmia: Fer el canvi del talp, que va canviar els ulls per la cua - fr. f. fig.

Explicació: Fer un mal negoci.

Castellà: El trueque del topo, los ojos por la cola [ES].

Sinònims:  
  • Qui barata, el cap es grata. 
  • Qui estiga bé que no es moga.
Nota: Segons Farnés (1993), l'equivalent castellà el trobem documentat a Hernán Núñez (1555).

Localització: Es diu a la Vall d'Aran.