dissabte, 16 de març de 2013

Fer l'ull 1

Parèmia: Fer l'ull 1 - fr. f. fig.

Explicació: Clucar un ull tenint obert l'altre, cosa que se sol fer com a senyal a algú, per indicar-li alguna cosa sense parlar.

Castellà: Hacer del ojo [ES].

Sinònims: Veg. Fer-li l'ullet.