dissabte, 1 de març de 2014

Menjar-se amb els ulls

Parèmia: Menjar-se amb els ulls - fr. f. fig.

Explicació: Mirar molt fixament, àvidament, amb gran atenció, desig, odi, enveja, etc.

Castellà: Comerse (o Devorar, o Tragarse) con los ojos [ES].

Sinònims:  
  • Anhelar.
  • Beure's amb els ulls.
  • Cobejar.
  • Voler.
Altres llengües: Prové del llatí, ja amb aquest mateix sentit. Apareix a la comèdia «Formió», de Terenci.
  • FR: Dévorer quelqu'un des yeux.