dimecres, 26 de març de 2014

Mirar amb quatre ulls

Parèmia: Mirar amb quatre ulls - fr. f. fig.

Sinònims: Veg. Ser tot ulls 1.