dimecres, 19 de març de 2014

Mestre d'ull, mestre d'embull

Parèmia: Mestre d'ull, mestre d'embull - refr.

Castellà: A ojo de buen cubero [ES].

Sinònims:  
  • Mestre d'ull, mestre de cul.
  • Veg. Faena d'ull, faena de cul.