dimecres, 12 de març de 2014

Més val Pasqua dolenta i l'ull a la cara que Pasqua bona i l'ull a fora

Parèmia: Més val Pasqua dolenta i l'ull a la cara que Pasqua bona i l'ull a fora - refr.

Castellà:
  • Más vale pascua mala y el ojo en la cara que pascua buena y el ojo de fuera [ES].
  • Más vale comer grama y abrojo que traer capirote sobre el ojo [ES].
Sinònims: Veg. Més val això que una punxa (o una punyada) en l'ull.