dissabte, 15 de març de 2014

Més val tenir una brossa a l'ull que un ull a la brossa

Parèmia: Més val tenir una brossa a l'ull que un ull a la brossa - refr.

Explicació: És un joc de paraules.

Nota: Brossa vol dir 'partícula' i també 'escombraries'.