dissabte, 22 de març de 2014

Mirar amb bons ulls

Parèmia: Mirar amb bons ulls - fr. f. fig.

Sinònims: Veg. Mirar de bon ull 1.