dissabte, 6 d’octubre de 2012

Els desenganys fan obrir els ulls a la veritat

Parèmia: Els desenganys fan obrir els ulls a la veritat - refr.