dissabte, 20 d’octubre de 2012

Els tres dolors són: mal d'ulls, mal de dents i pus a l'orella

Parèmia: Els tres dolors són: mal d'ulls, mal de dents i pus a l'orella - refr.

Explicació: Són els mals que no suporta la gent.