dimecres, 10 d’octubre de 2012

Els enamorats són uns golosos; s'enfiten d'ulls

Parèmia: Els enamorats són uns golosos; s'enfiten d'ulls - refr.

Explicació: Referit a l'enamorament. Els enamorats no es cansen de mirar-se.