dimecres, 17 d’octubre de 2012

Els morts obren els ulls als vius

Parèmia: Els morts obren els ulls als vius - refr.

Explicació: Els vius segueixen les petjades del qui foren o s'aprofiten de les pràctiques que aquells van seguir en vida.

Castellà: Abren los ojos los muertos a los vivos más despiertos [ES].

Sinònims: La mort és un desengany de la vida.