dissabte, 27 d’octubre de 2012

Els ulls mengen més que la boca (o la gana)

Parèmia: Els ulls mengen més que la boca (o la gana) - refr. sobre gastronomia.

Castellà: Lo que no entra bien por los ojos, entra mal por la boca [ES].

Sinònims: Veg. Menjar amb els ulls.

Nota: Hi ha algunes variants, com ara Els ulls mengen més que la gana.