dimecres, 31 d’octubre de 2012

Els ulls no ploren i riuen tots en un dia

Parèmia: Els ulls no ploren i riuen tots en un dia - refr.