dissabte, 13 d’octubre de 2012

Els missatgers de la Mort, per a un vell, són tres: el primer, les ulleres per llegir; el segon, la barba florida; el tercer, la malaltia

Parèmia: Els missatgers de la Mort, per a un vell, són tres: el primer, les ulleres per llegir; el segon, la barba florida; el tercer, la malaltia - refr.

Explicació: Són els indicis inequívocs de la senectud.

Localització: Recolllit en un manuscrit català del segle XV.